Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s
Sídlo: Spálená 75/16 ,113 04 Praha 1, Česká republika
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu Praze oddíl B, vložka 1464
Telefon: 241 114 114
Email: info@ceskapojistovna.cz
Web: www.ceskapojistovna.cz 


Jsme univerzální pojišťovnou se 190 letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna spravuje více než sedm milionů pojistných smluv a její tržní podíl na domácím trhu dosahuje 22,6 %

(zdroj: (www.ceskapojistovna.cz)