Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.
Sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
Infolinka: 841 105 105
E-mail: info@koop.cz
Web: www.koop.cz

Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG).

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu.  Byla založena v roce 1991 jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa.  Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů až po velké korporace. 

(zdroj:  www.koop.cz)