Vysvětlení pojmů

Pojištění nemovitosti /stavby

zahrnuje krytí rizik, jimiž dochází ke škodám na Vaší nemovitosti (tedy zdi). Především jde o následující rizika:

Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, pád kamení, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, sesuv hornin a lavin, zpětné vzdutí kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny

Pojištění domácnosti

zahrnuje krytí rizik, jimiž dochází ke škodám na Vaší domácnosti (vybavení bytu, domu). Především jde o následující rizika:

Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, vandalismus

Občanská odpovědnost

zahrnuje krytí škod způsobených Vámi, třetí osobě se škodou na životě nabo na majetku. Vždy je sjednávána spolu s domácností nebo nemovitostí. U inPojištění tuto odpovědnost získáváte ZDARMA.Doplňující informace

V souladu s ustanovením § 2789 občanského zákoníku od Vás nyní prostřednictvím jednotlivých následujících kroků (při nichž si zvolíte přesně dle Vašich potřeb volitelné varianty pojištění; opatřené vždy pro Vaše pohodlí a plnou informovanost kvalitní a přitom srozumitelnou nápovědou) zjistíme Vaše požadavky na sjednávané pojištění. Na základě takto Vámi zadaných a zvolených požadavků Vám následně bude zaslán návrh pojistné smlouvy tyto požadavky přesně reflektující.
Odesláním kalkulace souhlasím s Doložkou o zpracování osobních údajů a Informacemi zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy.

Domácnost

Nemovitost

Údaje o majiteli